Stalownia Praska

Mieszkalne, analiza chłonności
Data: 2018-
Powierzchnia: 80 500 mkw

Począwszy od 2018 r. mamy przyjemność koordynować oraz prowadzić projekt rewitalizacji terenów Stalowni Praskiej w Warszawie. Znajdujący się pod opieką Konserwatora obszar ma niezwykłe walory estetyczne i historyczne, co stanowiło zarówno potencjał jak i wyzwanie podczas opracowywania koncepcji oraz rozwiązań konstrukcji w Projekcie Budowlanym. Zabytkowe obiekty zostaną integralnie wpisane w nową zabudowę, tworząc na Pradze Południe nowoczesne, wielofunkcyjne centrum.

 

Stalownia Praska jest częścią tzw. Obszaru Szwedzka, który stanowi jeden z istotnych terenów urabnistycznych na mapie Warszawy. Zimą 2020 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w organizowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy warsztatach, które mają na celu stworzyć wytyczne do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części Pragi Południe. W ramach spotkań reprezentowaliśmy Inwestora w rozmowach i negocjacjach m.in. z miejskimi urzędnikami, konserwatorem zabytków oraz w konsultacjach społecznych.