Electrotile & Enovio Ryki

Produkcyjne i magazynowe, biurowe i usługowe
Data: 2018
Powierzchnia całkowica: 3650m2

Zespół budynków przemysłowych Electro􀆟le oraz Enovio stanowi fabrykę innowacyjnych paneli fotowoltaicznych. We współpracy z Inwestorem powstały również projekty nowatorskich mebli miejskich wyposażonych w elementy fotowoltaiczne oraz pawilon handlowy dla jego produktów.