Analizy chłonności

Zadaniem analizy chłonności jest sprawdzenie terenowych i formalno-prawnych uwarunkowań działek w celu określenia ich możliwości projektowych. Na podstawie precyzyjnej analizy Inwestor jest w stanie zweryfikować, czy wybrany obszar spełnia jego oczekiwania oraz w jakiś sposób optymalnie go zagospodarować. Zawiera ocenę i analizę potencjału inwestycji, która ma wesprzeć proces decyzyjny inwestora poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nią związanych, zasobów i opracowań, jakie będą niezbędne do realizacji projektu. Wykonanie analizy chłonności pozwala określić realną wartość działki dla Inwestora oraz zaplanować optymalny oraz sprawny proces inwestycyjny.
Opracowania kluczowe do sporządzenia analizy chłonności
Jako biuro projektowe oferujemy pełne wsparcie w pozyskaniu powyższych dokumentów. Poniżej zapraszamy do przykładowych opracowań, a w dziale Blog do obszernego artykułu na temat analiz chłonności.