P30 NOWA WOLA

Budynek magazynowo – biurowy
Data: 2022-2024
Powierzchnia: 5100 mkw

Budynek magazynowo – biurowy zlokalizowany jest w podwarszawskiej Nowej Woli i stanowi obiekt przeznaczony pod najem. Elegancki front zaprasza do reprezentacyjnego holu, podczas gdy głębsza część działki obsługuje przede wszystkim pracowników i obsługę magazynu. Planowany odbiór budynku odbędzie się wiosną 2024 roku.

Forma budynku dostosowana jest parametrami technicznymi oraz rozwiązaniami materiałowymi do wskazań planu miejscowego. Obiekt składa się z dwóch wizualnie oddzielonych prostopadłościanów, części biurowej (cz. A) oraz hali (cz. B). Cześć biurowa zaprojektowana jest z pionowymi podziałami płyt elewacyjnych wielkoformatowych oraz takim samym układem detali, część halowa projektowana również o pionowym układzie podziałów.

Projektowany obiekt to budynek hali magazynowej z przyległą od frontu trzy kondygnacyjną częścią biurową. Część biurowa (cz. A) wraz z halą (cz. B) stanowią integralne założenie wzajemnie się uzupełniające. Poszczególne części założenia są powiązane komunikacyjnie, infrastrukturą i sposobem obsługi technicznej natomiast podział na części A i B wynika ze względów technologicznych.

Część A, część biurowa, trzy-kondygnacyjna, posiada główne wejście od strony północnej. Na parterze zlokalizowano pomieszczenie ogólnodostępnej recepcji, pomieszczenia techniczne i części ogólnodostępne.

Część B, część hali magazynowej, parterowa stanowi przestrzeń magazynową o wysokości składowania do 10 m. Posiada cztery doki przeładunkowe oraz bramy zewnętrzne.